Classic Wooden boatsMarieholm.jpg


Plastningen!


Eftersom skrovet bara behövde lite förstärkning valde jag en kraftig glasfibermatta, 400gram. Efter att krackeleringar "slitsats" upp något med sliprondell penslades ett varv polyester. Vått i det lades sedan glasfibermattan. Min tanke var fån början att även förstärka akterspegeln, men jag bedömmer den som tillräckligt stark i befintligt skick. Aluminiumknät som utgör den enda extra förstärkningen losades och fick ny polyesterplast neddroppat i skruvhålen. När varvet med 400 grams mattan härdat penslades ytterligare ett varv med plast, detta för att ge skrovets insidor en jämnare yta. Plastning.jpg
Demontering.jpg Akterspegeln är lite lustigt konstruerad. Man har gjutit ett skrov, sedan fällt in en fyrtio milimeter tjock plywoodskiva och plastat fast den i kanterna. Detta innebär att träet är helt blottat. Vattenintrånget torde vara ett faktum så fort båten kommer i vattnet med all den "blötgång" ett sådant här skrov för med sig. Vad göra? Jag valde att låta torka ut ordentligt, penslade därefter med epoxi, lät torka. Plastade därefter halvvägs upp med 150 grams matta. Vid nederkanten, mot kölsvinet lades ett extra varv 400 grams matta. Detta borde bespara mig eventuella problem med slagvattnen.

Fördelen med att göra så här grova ingrepp under en uppfräshning är att man får möjlighet att syna överallt. En trolig påkörningsskada upptäcktes när däcket lyftes av. Babords reling, var dåligt lagad och fick plastas om. I just det här fallet var jag inte speciellt noga hur finishen blev på utsidan. Där kommer i alla fall att spacklas och lackas. Mer om detta senare. Därmed var det invändiga plastarbetet till ända, dags att ta fram penslarna...
Plastning.jpg
Häng med vid målningen....


Back

© 1999 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.