Classic Wooden boatsMarieholm.jpg


Demonteringen!


Efter en besiktning av båtens kondition fanns bara en väg att gå, den långa. Vid köpet var hon motorlös, förre ägaren uppgav att senast monterad varit en 45 hästars Archimedes Penta. Lite efterforskning och bläddrande i gamla originalbroschyrer gav informationen; lämpligt motoralternativ var 40-60 hk, lite klent. En runabout, om en av svenska mått bör ha bättre prestanda än så! Okej, jag bestämde mig för att öka prestanda både vad det gäller fart och styrka, dragdon för vattenskidor är tänkt att bli hennes kall i detta, hennes andra liv. Demontering.jpg
Som motoralternativ har jag nu bestämt mig för en Mercury "Power Tower", med andra ord en rak sexa runt 100 hk. Förhoppningen är att få tag på en röd eller grön fabrikstrimmad modell. Går dom planerna i stöpet står hoppet till att finna en vit 1958-63. Vilket det än må bli så måste båten förstärkas. Ett varv 400 grams glasfibermatta plastas invändigt;. Därför fann jag det ika bra att riva ur hela inredningen för att komma åt alla skrymslen och vrår. Demonteringen visade sig dock vara lite mer krävande än väntat!
Demontering.jpg Hela mahognydäcket som ligger an mot en balkvägare av ek, vid övergången till friborden har en halvstav i ek var spikat med räfflad rostfri spik och sedan pluggat. Detta Konstruktionssätt var säkerligen mycket rationellt men inte speciellt enkelt att demontera. Att någon idag, fyrtio år senare skulle komma på tanken att restaurera båten var det nog ingen som trodde på Marieholms Bruk 1960. Att man då byggde en blivande klassiker skall dom som lever idag bli varse.....Denna minst sagt försummade raritet kommer förhoppningsvis visas upp i under sommaren tjugohundra!
När så väl däcket, styrning, istrumentering m.m. var bortrivet hopade sig problemen än mer. Hela srovet invändigt var klätt med någon form av röd plastmatta, snyggt! Nåväl, det var bara att spotta i händerna och sätta igå. Något slarv hade tyvärr inte förekommit vid montering av densamma, kontaktlimmet levde upp till sin otroliga fårmåga att fästa mot allt och förbli fast! Efter timmar av skrapning var så matta, lim och åtskilliga skikt av gammal färg borta. Nu inså jag att min tanke att plasta ett varv var ett måste, Krackeleringar i plasten på åtskilliga ställen. Demontering.jpg
Demontering.jpg Slipning invändigt med 80 papper gav en lagom ruggad yta att plasta på. Jag valde att även slipa ner sidorna för ett lager plast även där. Viktmässigt torde det inte spela någon större roll. Som jag tidigare nämde så kommer den nya motorn gott och väl kompensera för detta.
Följ med till nästa sida så börjar vi plasta!

Häng med vid plastningen....


Back

© 1999 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.