Classic Wooden boatsMarieholm.jpg


"...för att riktigt kunna känna glädje,
måste man ha sett botten!


Efter en flytt från Norrtälje till Stockholm över vintern var det så dags att påbörja renoveringen av botten. Vad denna botten har varit med om kan man bara inte föreställa sig. Om den dragits efter bil utan trailer eller använts som plog på kälfrusen åker vet jag inte, men skadorna hade nog varit av denna karaktär. Nåväl, bara att bita i det sura äpplet och sätta igång. Efter ett antal timmars kämpande med Internationals "Interstrip", ett s.k. "effektivt färgbortagningsmedel" insåg jag att torrskrapning var det enda alternativet. Ingen ont sagt om "Interstrip" men i mitt fall var botten målad ett antal gånger lager på lager, och nog fungerade färgborttagningsmedlet, lager för lager! Genom torrskrapning i -5 C, då färgen var mycket hård och spröd fick jag bort alla lager på en och samma gång. renskrapad.jpg
Spacklad.jpg När all gammal bottenfärg var bortskrapad kunde jag inte annat än konstatera att framför mig hade jag ett antal timmar spackling och slipning. Bitvis var stora fält laminat blottat. Böldpesten hade gått hårt åt gelcoaten. Dock av den lindrigare varianten som bara hunnit angripa gelcoaten. Laminatet verkade intakt. Till de större skadorna anväde jag Plastic Padding "Glasfiberspackel", ett spackel som har glasfibrer i sig vilket samtidigt ger en förstärkning liknande det övriga laminatet. Detta spackel har dock nackdelen att vara mycket tungslipat. Maskinslipning är näst intill omöjlig då det bara degar igen sandpappret. Nej, grovt papper (högst 60 korn) och handslipning är att rekomendera.
Efter govspacklingen, eller snarare lagningen slipade jag ner till någorlunda jämn yta. Därefter spacklade jag ytterligare ett varv med glasfiberspackel. Slipade med långklots till jämn yta. Efter att skadorna var lagade och ytan någorlunda jämn var det dags att gå över till finspackling. Till detta användes Plastic Padding "PP100", ett lättviktsspackel som är extremt lättslipat. Detta spackel är egentligen inte att rekomendera vid arbeten på ytor under vattenlinjen men med tanke på att hela botten skall strykas med epoxilack torde detta bädda in och försegla spackelytan. Slipningen inleddes med 80 och sedan 120 papper, båda på långklots.För att med möra armar avslutas med 180 papper och oscillerande slipmaskin. spacklad.jpg
Slipad.jpg Slipad.jpg Slipad.jpg

I nästa uppdatering sker målning med GelShield, en epoxilack som sluter ytan och ger ett skydd mod böldpest (osmos). Därefter kommer en grundfärg att målas. Yacht Primer II ger den färgseparation jag vill ha.
Förhoppningsvis hinner jag även med målning av fribord med topcoat alt. gelcoat samt snobbrand. Tills dess titta på några gamla annonsbilder (länk nedan) från Marieholm Bruk och deras Sweet Sixteen. Själv sliter jag vidare.
Text & Bild:
Anders Jelving - StockholmTill Sweet Sixteen broschyrerna....


Back

© 2000 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.