Classic Wooden boats
Forslund Ess.jpg
Lagningar och nytillverkning!


Av princip är jag emot hela däcksbyten, skarndäck etc. Men ibland har man naturligt vis inget val. Men i vad sitter originalet. Om man vid en genomgripande renovering á la United States of Amerika, byter botten, fribord och dä anser jag att man inte längre bör kalla den båten original. Hör bara på den här meningen; "Totally rebuild restored original boat for sale". Jag lämnar det där. Själv byter jag minimalt vid eventuella reparationer, så även i detta fall. Jag började med skadan i aktern. Tanken var att bevara däcksplankan med nåt. Så jag fräste bort det skadade bitarna mellan nåten men lämnade halva tjockleken på däcksplankan. Sen lusade jag i bitar som limmades och sedan försågs med nya plugg i linje med de bredvid. Akterskada.jpg
Ett litet problem uppstod när ersättningsbitarna skulle väljas ut. För att skapa färgskillnad på däcket, alltså ljusare fält inramade av mörkare skarndäck och mittfisk valde man indisk mahoghy till däcksplanken. Nu hade jag ingen indisk mahogny och visste heller inte hur jag skulle få tag i det. Efter många bitars provande bestämde jag mig för en brasiliansk mahognybit som tyvärr var mer rätt i färgen än i ådringen. Men hellre rätt färg än exakt ådring. Dessutom störs jag inte av snyggt utförda lagningar, det tillhör liksom båtens charm, historia eller om man vill, patina. Om det blev snyggt eller ej får andra avgöra men jag blev nöjd.
akterskada.jpg akterskada.jpg akterskada.jpg
Nästa åtgärd var den dåliga kölbulten. Den rostiga bulten hade tyvärr hunnit missfärga den ljusa eken i stäven. Det blåsvarta partiet avlägsnades och ersattes med ny bit ek. Träet var friskt men partiet satt ovan vattenlinjen och såg inte så kul ut. Viktigt att tänka på vid infällning av ek är att den rör sig ganska mycket, därför var jag mycket noga vid val av bit. Raka ådringar i ändträt. Innan jag limmade dit den nya biten borrade jag upp bulthålet något och pluggade det med en ekplugg. Efter detta borrades ett nytt hå. Den nya bulten tillverkade jag av en 10 mm syrafast rostfri axel sm gängades med M10.
Stävlagning.jpg Stävlagning.jpg Stävlagning.jpg
Sedan följde ett antal mindre reparationer. Ny stävtopp då den gamla råkat ut för något missöde som även förstört stävbeslaget. Beslaget saknade den del som viker runt toppen och avslutas i ett "hjärta" på däcket. Dom var ju i originalutförande gjutna, men det verkade bli ett lite väl stort projekt så jag tog en en halvrund mässingsprofil. Där den når stävtoppen och viker runt, ökar bredden från 14mm till 40mm. Detta löste jag genom att löda på en mässingsplåt i samma tjocklek. Sen var det bara att fila och putsa in formen efter märkena på båten. Kromning och klart! Som jag tidigare nämnt vill jag undvika för mycket materialbyten men se bilden här nedan på sitsen till aktersoffan. Där kan inte ens jag försvara originalprincipen!
Stävlagning.jpg Stävbeslag.jpg Aktersoffa.jpg
Vidare tillverkades nya lister runt hela båten. Dom gamla i förkromad mässing hade sett sina bästa dagar, sönderslipade, bitvis av och inget att lämna in för omkromning. Originalen var 14 X 4mm, vilket inte gick att uppbringa i dagens läge (ej standard) men väl en segment-profil jag hittade hos Hultén&Ekström i Stockholm. Den nya blev därmed 13,8 X 3mm, nära nog anser jag. Denna kapades sedan i längder om 1,8 m för att gå ner i baden vid fönicklingen. För att inte behöva plugga alla gamla skruvhål i båten och borra nya för den nya listen borrades de nya listerna exakt efter dom gamla. Ett lite pyssligt jobb men väl värt det. Nu kan ingen människa se att listerna är utbytta. Hade delningen mellan hålen varit lika hade det inte varit lika kul som nu, när varje hål antagligen borrats på plats. Hänger ni med?!
...fortsättning av lagningar & nytillverkning...

Back

© 2001 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.