Classic Wooden boats
Forslund Ess.jpg
Renskrapning av fribord och däck!


Som jag nämnde tidigare så hade friborden tidigare varit försedda med 20 cm höga bokstäver. Så det blev mycket skrapa. Först ner c:a 0,5 mm tills jag fått en jämn ljusröd färg. sedan slipmaskin med början på 60 papper stegvis upp till 120 papper. Svårigheten med att skrapa bort så pass mycket är att hela tiden bibehålla rakheten. Så dom sista 2-3 tiondelarna tog jag med långklots. Slitsamt men med ett oslagbart resultat. Med långklotsen stegade jag ända upp till det avslutande 280 pappret. Friborden visade vara i ett underbart skick, inte ett enda märke eller jack gick att finna. Antagligen tack vare eget båthus sedan -56. Inget fendertnötande i hamn. Fribord.jpg
När väl friborden var klara var det dags för däcket. Den gamla nåtningen såg ut att ha klarat sig så när som på ett par ställen som åtgärdades. Gideon Forslund la ofta däcksplank i stället för ribb. Varje planka löper över tre nåt med fejkade nåt där emellan. Dom fejkade var helt intakta medans dom riktiga hade torrsprickor. Jag bestämde mig för att bara måla dessa med vit oljefärg. För att få bort alla gamla repor och jack i däcket tog jag ner det 0,5-1,0 mm. Till dom sista slipvarven gjorde jag en slipklots ungerfä i formen av ett A4 papper. På det sättet lyckades jag få däcket absolut plant. Maskiner i all ära men handkraft ger mer kontroll. Och dessutom fina biceps till sommaren.
Slipad1.jpg Slipad2.jpg Slipad3t.jpg

Lagningar och nytillverkningar...

Back

© 2001 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.