Blymönjad.jpg

Botten mönjad innan grundprimer och bottenfärg.

Back