NINNIE III's hangarounds med dragspelande Bengan Jansson i spetsen.
Tack alla, Min fru Anna, Cajsa, Mats & Solveig och Lena m.fl.,
dagen blev oförglömlig!

Back