Nåtmålning.jpg

Nåt maskas och målas. Här ses det typiska Forslundska byggsättet.
Bara vart tredje nåt är äkta. Där emellan två till hälften nedfrästa

Back