instr.panel.jpg

Fram kom handsfack och inte minst originalplaceringen av instrument.

Back