Ninnie III instrumenpanel.jpg

Nils Gustavsson Motor AB var säkert duktiga på sina Ford-motorer,
men känsla för detaljer hade dom inte! Här har man helt sonika satt
en ny ekpanel över den befinliga. Snyggt va?!

Back