MOTOR YACHT SOCIETY

Detta är en inofficiell Motor Yacht Society sida.
Presenterad av Classic Wooden Boats - Sweden.

Syftet med Motor Yacht Society är att bevaka och bevara våran ovanligt rika flotta av gamla klassiska träbåtar. MYS är en ideell förening innehållande fem sektioner; Yachter, Historic, Racers, Classic och sist men inte minst Supporters. Allt började 1971 med några ägare av gamla yachter som bildade klubben. Något senare bildades en sektion för gamla racerbåtar. 1990 bildades en sektion för båtar under 12 meter, Historic. 1998 hade Historic sektionen växt över förväntan och fler ansökningar låg och väntade, så man bildade ytterligare en sektion; Classic. Denna nya sektion är för båtar byggda efter 1949. Alla sektionerna inom MYS har var och en, en s.k. aspirantsektion för båtar under renovering. Stadgar och kraven på båtarnas skick är väldigt klara inom MYS vilket naturligtvis ger alla registrerade båtar och dess ägare all den respekt de så väl förtjänar.De fem olika sektionerna i

MYS-Motor Yacht Society:MYS-Yachts

Motordrivna fartyg med en minimum längd av 12 meter.

Byggda senast 1939

Fartyget skall från början vara byggt som nöjesfartyg och vara i originalutförande.
Fartyget skall vara ritat av en känd konstruktör, ritningar skall finnas och historiken vara komplett.MYS-Racers

Skrovet skall vara byggt av trä eller aluminium.

Byggd senast 1949.

Konstruktör och varv skall vara kända.

Båtar byggda före 1918 skall ha skarpa slag.

Båten får inte ha ruff eller annat utrymme avsett för övernattning.

Om utifall olika modeller byggts på samma skrovritning skall samtliga godkännas.

Båten skall vara original, alla reparationer bör vara utfört i lika material.
Ingenting arbete får ha utförts som har ändrat dess design.
Tillbehör skall vara tidsenliga.

Utbordarbåtar skall ha fungerande tidsenlig motor.

Inbordarbåtar skall vara försedd med motoralternativ liknande originalinstallation.MYS-Historic

Båtar byggda av trä eller aluminium.

Byggda senast 1949.

Inga fartrestriktioner

Båten skall vara ritat av en känd konstruktör, byggd på ett känt varv.
Ritningar skall finnas och historik vara komplett

Båten skall ha ett historiskt värde. Med detta menas att båten skall representera
någon form av steg inom motorbåtens utveckling från 1900-talets början fram till 1949.
Båten skall vara i ett sådant skick som krävs av MYS.

Båten skall vara original, alla reparationer bör vara utfört i lika material.
Inget arbete får ha utförts som har ändrat dess design.
Tillbehör skall vara tidsenliga.

För att undvika överrepresentation av vanliga båttyper ställs på dessa mycket höga krav.

Utbordarbåtar skall ha fungerande tidsenlig motor.

Inbordarbåtar skall vara försedd med motoralternativ liknande originalinstallation.MYS-Classic

Båtarna skall vara byggda av massivt trä, plywood, stål eller aluminium.

Båten skall vara mer än 30 år gammal. Byggda efter 1950.
Välbyggda replikor kan godkännas om dessa är mycket välbyggda.
Materialval och byggnadssätt bör vara så nära originalet som möjligt.

Inga fartrestriktioner.

Båten skall vara ritat av en känd konstruktör, byggd på ett känt varv.
Ritningar skall finnas och historik vara komplett

Båten skall vara historisk. Med detta menar man att konstruktionen
eller båttypen på något sätt bör representera ett steg inom utvecklingen
av motorbåtar från 1950 fram till för 30 år sedan.
Båten skall vara i sådant skick som är förenligt med MYS.

Båten skall vara original, alla reparationer bör vara utfört i lika material.
Inget arbete får ha utförts som har ändrat dess design.
Tillbehör skall vara tidsenliga.

För att undvika överrepresentation av vanliga båttyper ställs på dessa mycket höga krav.

Max 3 båtar av samma modell får vara registrerade samtidigt i MYS.

Utbordarbåtar skall ha fungerande tidsenlig motor.

Inbordarbåtar skall vara försedd med motoralternativ liknande originalinstallation.Motor Yacht Society

HELA LISTAN!
Registrerade båtar i 2000 års-
MOTOR YACHT SOCITEY matrikel.För mer information:

MOTOR YACHT SOCIETY
Karlbergs Strand 4 171 62 Solna
STOCKHOLM
Tel: 46 8 730 08 81 Fax: 46 8 730 08 82Back
To the Gallery


© 1999 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.