Classic Wooden boats
src_logo"

"KORALL"Solö IV 1964


Flags pic In shape

En av de populäraste motorbåtarna på femtio och sextiotalet var denna tidiga "daycruiser" från Storebro Varv. Ritad av Einar Runius och byggd i afrikansk mahogny. Tidiga exemplar var utrustade med Volvo's B4 motor. "Korall" var försedd med en Volvo BB70R när hon 1964 med tillverkningsnummer 938 lämnade varvet. Under åren 1951 - 65 tillverkade Storebro Varv och Örnmaskiner AB inte mindre än 2,800 st Solö i olika modeller men med väldigt lika skrov, bl.a. Solö Kabin, Aqua Kabin och senare Lyx I II & III. Detta ex. har under dom senaste 3 åren genomgått en total renovering till utställningsskick. Tyvärr har många av dom tidigare så vanliga Solöbåtarna gått en annan framtid till mötes. Så från att ha varit en försummbar del av den svenska träbåtsflottan har "KORALL" idag tagit på sig rollen som Showstopper!

In shape

Utförandet på Solö-båtarna ändrades ett flertal gånger under åren. 1951 till -58 var skrovet en fot kortare och 25 cm smalare och var som tidigare nämdes försedd med Volvo's B4. 1959 kom så den sista modelländringen. Ritningarna till denna sista modell lämnade Einar Runius ritbord den 8/12 -59. Med denna drygt 30 cm och 25 cm bredare båt gjordes flera tester med större motoralternativ. Det sägs att försök gjordes med B18 och B30 motorer. Jag har tyvärr ing uppgifter om testresultatet men personligen tror jag att valet att installera BB70 motorn var helt rätt. Detta gav Solö IV en marshfart av 12 knop och 17 i topp. BB70 är en marinkonverterad Volvo B16 som på den tiden återfanns i bilarna "Duett" och tidiga "Amazon".

Korall side

Min strävan under renoveringen av "Korall" har varit att återställa henne helt i originalskick. Den BB70 motor som idag sitter i, är densamma som försommaren 1964 efter leverans från Gösta Bergs på Regeringsgatan i Stockholm, tog sin nya ägare ut i Skärgården

"KORALL" invaldes i MYS - Motor Yacht Society 1997.

Korall back

"KORALL"

Specifikationer:

Konstruktör:
Byggnadså:
Varv:
Material:
Längd:
Bredd:
Depl:
Motor:
Marsh/Topp
Registrerad:

Einar Runius
1964 Nr 938
Storebro
Afrikansk mahogny
7,30 m
2,25 m
1,2 ton
VOLVO BB70R/65hk
17/12 knop
MYS-Motor Yacht Society

Ägare:
Anders Jelving and Anna Blomberg
Stockholm-SverigeBack


To the Gallery

© 1999 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.