Classic Wooden boats


Hacker Craft

"The Steinway of boats"

Hacker annons.jpg

John L Hacker, en av många konstruktörer och byggare kallad "the dean of boats". Hans genialitet har lett till att man idag tar många av hans ideér och konstruktioner för givet. John Hacker startade Hacker Boat Co. och förblev dess ägare fram till 1933, då den under den amerikanska deppressionen var tvungen att lägga ner verksamheten. Då depressionen klingade av återstartades firman, nu bara under namnet Hacker. John var inte lä,ngre delaktig. Sin barndom tillbringade han i Detroit, Michigan där han som barn drog omkring bland de otaliga varven. Hans dröm var att någon gång rita och bygga den vackraste och bästa träbåten som över huvud taget var möjligt. Flera år senare kom han att lyckas genomföra båda sina drömmars mål, men inte utan hårda prövningar längs vägen.

Hacker

Nöjesbåtar under 1900-talets början var ofta trånga rundbottnade s.k. launches, mindre öppna båtar med små täckta däck i för och akter. Farkoster som snarare plogade sig fram genom vattnet än planade på det. Jaohn Hacker kämpade sig igenom femton år av kvällskurser, korrespondanskurser och otaliga studiebesök för att så småningom bli båtkonstruktör. Under sina unga år ritade John enbart med tanke på stora bensinmotorer, vilket kom att leda till ett nära förhållande till Henry och Edsel Ford. Dessa industrimän med automobiler som största intresse kom under sina levnadsår äga ett flertal Hacker Craft runabouts. Ett av Johns första mål som konstruktör var att få båtarna att plana på vattnet istället för att gräva ner sig i akter som dåtida konstruktioner med s.k. "kanot-akter" gärna gör. En testbåt byggdes där såvä roder som propeller monterades under båten. Denna nya konstruktion framkallade inget annat en skepsis hos alla "förstå-sig-påare. Men När Hacker for fram i över 15 knops fart tysnade de ironiska komentarerna.

1909 öpte John Hacker sin första båtverkstad, Detroit Launch & Power Co. Under de kommande tre åren byggdes d%auml;r närmare trettio hydroplan-båtar, några av dem goda för över fyrtio knop. 1913 startades tillsammans med L.L. Trip ett båtvarv i staten New York, som naturligt vis fick namnet Hacker Boat Co. denna firma kom långt senare att bli det berömde Albany Boat Co..Under denna tid ritade och byggde John Hacker ett stort antal racingbåtar, var av några extrema varianter med motor bak och reglage framdragna till sittbrunnen. Detta ansågs väldigt innovativt under 10-talets första år. När sedan rörelsen övertagits av Albany, anlitades ironiskt nog dess tidigare ägare, John hHacker att rita deras nya 32-fotare, en runabout som planerades en storskalig lansering. Pressen på John blev fö,r stor och han drabbades av ett avlarligt nervsammanbrott. Han lämnade N.Y. och återvände till Detroit.

El Lagarto Passenger
"Vinnare av Gold Cup tre gånger, "El Lagarto"" 1921
"40-fots passagerarbåt"

Några år senare startade John det nya Hacker Boat Co. De F6ouml;ljande åren kom att präglas av en storskalig tillverkning av billoiga racerb&åring;tar. Just innan första världskrigets utbrott fick Hacker Boat Co. en förfrågan från den japanska regering om att rita deras nya torpedbåt. Förståndigt nog avböjde han. M&oumL,jligen hade kriget sett annorlunda ut med Hacker-ritad japansk flotta. 1918 ritade Hacker sex standard runabouts åt Gregory's Belle Island Boat & Engine Company. Dessa sex båtar kom att bli John Hackers stora genombrott som konstruktör. Köparna stod pårad, bland dem var bland annat Edsel Fird, J.W. Packard coh Austin Farmer 6ouml;r att näna några få,.Båtarna kallades "Belle Isle bear cats". Båtarnas populäritet ökade och en storskalig produktion pågick en bra bit i på 20-talet, konkurerandes med bl.a. Chris Craft.

Hacker Craft Cabin Hacker Craft 33ft - Hardtop
"Hacker Craft Cabin"
"Hacker Craft 33ft - Hardtop"

1923 flyttade Hacker Boat Co. från Detroit till Mt. Clemens, Michigan. Affärerna blomstrade och snabbgående båtar var populärare än någonsin. Varv som Chirs Craft valde ofta flygplansmotorer som blivit över efter kriget i sina "speedboats" men Hacker ansåg att en renodlad marinmotor var det bästa. Ofta använde han Kermathmotorer i sin konsruktioner. 1927 hade Hacker ritat två storsäljare, en 24- och en 28-fots runabout som gick under namnet "Dolphin". Dessa två båtar levererades med fasta vindrutor, vattentäta skott och skinklädsel. Trots denna säljsuccé var det endast fyra återförsäljare som erbjöd Hacker-båtar, lustigt nog var en av dessa Belle Isle Boat & Engine Co. i Detroit. Som tidigare nämts förlorade Jaohn Hacker sitt företag Hacker Boat Co. under depressionen för att senare återstarta verksamheten i Mt. Clemens. John förblev verksam som konstruktör och byggare av snabba planande båtar under hela sitt liv. De gyllene åren för Hacker Boat Co. var hela 30- och 40-talet, då långt efter det att dom flesta återförsäljarna gått i graven. De flesta båtarna såldes direkt från fabriken till kunden, ofta utförda efter beställarens egna önskemål.


I början av 30-talet byggde man stora snabba passagerar båtar, helt enkelt förvuxna runabouts. 1933 bygdes t.ex. en 38-fotare för tjugo passagerare, försedd med två motorer på vardera 300 hk. Båten användes under många år i passagerartrafik på Lake George N.Y. Den kanske mest uppseendeväckande Hackern var nog ändå 40-fotare byggd 1939, försedd med dubbla Packard-motorer på 1500hk vardera! Beställare var Edsel Ford. Bland dom största var en 45-fotare med en 630 hk Hall-Scott motor, byggd 1948 till en kostnad av 55,000 dollar.

Facts taken from "The real runabouts" by Robert Speltz

Back


© 2001 Anders Jelving - Classic Wooden Boats - SWEDEN
All material registered and protected by copyright law.