Henrik Lennermarks släktforskningsbibiliotek
som det ter sig den 14:e mars 2005

 
 
 
 

Skärkind
Lennermark

Hypotes om

födda
1547-1640


 

SkärkindTionden
1586-1630


 

Skärkind


Mantal
1642-1667


 
 
 
 

Skärkind


Hovrätt


1635-1640


 
 
 
 
 
Rectangular Callout: Brevlåda
 
 
 
 
 

Westerlund
Setterdahl
Lennermark
Lönnqvist

Skärkinds
herdaminnen
1552-1793


1552-179

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

 

Lönnqvist
Lennermark

Släkten Solenius

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ytterligare skärkindsdokument:

Stamtavla för Ivar Börgesson (1588-1663)
Stamtavla för släkten från Orgevad