Karl Gustavs socken

1745: Carungi kapellag bildas och ett kapell med klockstapel uppförs samma år.

1782 :
Församlingen bildas och får namnet Carl-Gustaf s församling

1796 Nuvarande  kyrkan färdig

1809 Församlingen öster om Torneälv tillfaller Ryssland

 

Byar
Lappträsk
Kärrbäck
Karungi
Korpikylä
Kukkola
Leipijärvi
Karhuvaara/Tossa
Keräsjänkä
 

 
E-mail

Vigert Haapasaari

Syftet med denna sida är att underlätta forskning i Karl-Gustavs och Nedertorneå församlingar

The purpose of this site is to make it easier for research familyhistory in Karl-Gustav and Nedertorneå parishes wich are in Norrbotten County , Sweden

Emigrationen till Amerikaskuggusa_copy.gif (12945 bytes)
 

winona.jpg (29239 bytes)
"A BUNCH OF MINERS WINONA MICH"

Quincy  Smelter  >
Quincy mine >
 

 


USA resan 2006 >>>

Länkar / Links

Håkan Bergström
Med bla Pipping från Korpikylä
Kjell Lassinantti
Om släkten Lassinantti
från Hedenäset
Ingrid Björkudd
Om bla släkten Hjort
från Korpikylä


Dick Renne
Virginia Schultz
Amerikanska sidor med en del anknytning till byar i Karl-Gustavs församling

gästbok och besöksräknare

Söka/search
Här finns det möjlighet att söka personer ur databaser på nätet

Folkräkning(census)1890 i Norrbotten
Hietaniemi Kyrkböcker
Finland hiski  Kyrkböcker
Ancestry
Mormornerna 400 miljoner namn många från Sverige/Finland
ELLIS ISLAND

Släktforskning
Sverige Rötter
Finland
Norge
Emigration
Finnmark County Norway

Emigrationen från nedre Tornedalen
Av Sture Torikka
Immigrationen till Michigan
Av James Kurtti
In English
Parishdeskription Nedertorneå
The Swedish Emigrante Institute
The geneal. socaiety of Sweden
The geneal. Society of Finland