volvo_m40bild27_mb.jpg (21926 bytes)

Bild 27. Isärtagning av huvudaxel, M 40

 

Växellåda M 40

1a. Växellada med överväxel (M 41):
Tag bort läsringen och pressa av kammen för överväxelns oljepump. Tag bort låsringen för huvudaxelns bakre lager. Skjut kopplingshylsan för 1 :an och 2:an framåt. Placera axeln i en press och stöd under 1 :ans kugghjul. Pressa ut axeln, se bild 24.

1b. Växellåda utan överväxel:
Lossa muttern för medbringaren. Använd därvid verktyg SVO 2854 som mothåll på medbringaren. Skjut kopplingshylsan för 1 :an och 2:an framåt. Placera axeln i en press och stöd under 1 :ans kugghjul. Pressa ut axeln med en dom, se bild 27.

2. Tag bort synkroniseringskona, tryckbricka, kopplingshylsor, medbringare och fjädrar frän axeln.

3. Tag bort låsringen på axelns framände. Drag av synkroniseringsnav och 3:ans kugghjul med en avdragare. Tag bort tryckbrickan.

4. Tag bort låsringen och därefter tryckbricka, 2:ans kugghjul, synkroniseringskona och fjäder.

5. Tag bort tätningsringen från bakre locket och tag ut hastighetsmätarhjulet. Vid behov tages låsringen bort och kullagret pressas ut.

INSPEKTION

Kontrollera kugghjulen, särskilt beträffande sprickor eller sår i kuggytorna. Skadade eller förslitna kugghjul bytes ut. Kontrollera synkroniseringskonorna, ävensom övriga detaljer för synkroniseringsanordningarna. Skadade eller förslitna delar bytes ut. Kontrollera kullagren särskilt beträffande sår eller sprickor i lagerbanorna eller på kulorna.

volvo_m40bild28_mb.jpg (17882 bytes)

Bild 28. Montering av kullager i bakre lock, tid utf.

HOPSÄTTNING

Hopsättning av huvudaxel
Växellåda M 30

1. Pressa kullagret i bakre locket. Använd dom SVO 2412 för tid. utf. (bild 28) och SVO 4080 för sen. utf. (bild 29). Montera läsringen. Låsringen finns i olika tjocklekar. Välj en tjocklek som helt fyller ut läsringsspåret.

2. Växellåda utan överväxel:
Placera hastighetsmätarhjulet på lagret i bakre locket. Pressa i tätningsringen med dom SVO 2413, se bild 30.

3. Montera fjäderringarna, medbringare och kopplingshylsa för 1 :ans synkronisering på huvudaxeln. Montera fjäderringarna rätt, se bild 31. Montera distanshylsa och tryckbricka.

NÄSTA SIDA