volvo_m40bild22_mb.jpg (22690 bytes)

Bild 22. Upphängning av motor, 140.

DEMONTERING, 140

1. Sätt fast verktyget SVO 2727 vid motorn enligt bild 22. Lyftkroken hakas fast om avgasröret.

2. Tag bort gummiskyddet och växelspaken.

3. Hissa upp vagnen och sätt bockar under. Börja med bakvagnen. Tappa oljan ur växellådan.

4. Lossa och tag bort bärbalken under växellådan. Koppla av den främre kardanknuten frän växellådans medbringare. Lossa hastighetsmätarkabeln. Lossa bakre motorfästet och konsolen för avgasröret.

5. Sänk motorns bakända ca 2 cm. (Mät lämpligen muttern på verktyg SVO 2727). Lossa därefter ledningarna för backljus och ev. överväxel.

6. Lossa högra övre och vänstra nedre växellådsskruvarna med nyckel SVO 2487, universalknut SVO 2427, förlängare med 3/8" fyrkant och spärr-handtag, se bild 21. Montera två styrpinnar SVO 2743, jämför bild 40. Lossa de två andra skruvarna. Drag ut växellådan bakåt och sänk ned den.

ISÄRTAGNING

Nedanstående beskrivning gäller växellådor utan överväxel. Är växellådan försedd med överväxel lossas skruvarna i växellådans bakre gavel och överväxeln tages bort. Därefter gäller nedanstående beskrivning i tillämpliga delar.

1. Spänn fast stativ SVO 41 09 och fixtur SVO 2044 ett skruvstycke. Sätt fast växellådan i fixturen.

2. Lossa skruvarna för växellådslocket. Lyft bort locket. Tag bort fjädrar och spärrkulor för skift-axlarna.

3. Tag bort kåpan över skiftaxlarna. Lossa skruvarna i skiftgafflarna.

4a. M 30:
Skjut skiftaxeln bakät till läget för backväxeln. Driv ut spännstiftet.

4b. M 40:
Skjut skiftaxeln bakåt till 1 :ans läge. Driv ut spännstiftet ett par mm (får ej gå emot 1 :ans kugghjul). För därefter fram skiftgaffeln så mycket att spännstiftet kan passera framför kugghjulet. Driv ut spännstiftet.

5. Skjut ut skiftaxlarna. Häll därvid emot på skiftgafflarna så att de ej ställer sig snett och spänner på axlarna. Tag ut skiftgafflarna.

6. Lossa skruvarna för bakre locket. Vrid locket så att det inte läser axlarna för mellan- och backhjulen (tid. utt. På senare utf. saknas låsklack). Driv ut axeln för mellanhjulet. Obs! Axeln måste drivas ut bakåt. Låt mellanhjulet falla ned i botten på lådan.

7. Drag ut huvudaxeln.

8. Lossa skruvarna och tag bort locket över ingående axeln. Bryt ut tätningsringen ur locket med en mejsel el. dyl.

9. Driv ut ingående axeln. Vid behov borttages låsringen och kullagret pressas av axeln.

10. Tag ut mellanhjulet. Drag ur axeln för backhjulet. Använd avdragare SVO 2301 för axlar av tidigare utförande med fräst spår och SVO 2878 för axlar med svarvat spår, bild 23. Tag ut backhjulet och övriga delar.

Isärtagning av huvudaxel
Växellåda M 30

la. Växellåda med överväxel (M 31):
Tag bort låsringen och pressa av kammen för överväxelns oljepump. Tag bort låsringen för huvudaxelns bakre lager. Skjut kopplingshylsan för 1 :an och backen framåt. Placera axeln i en press och stöd under bakre locket. Pressa ut axeln, se bild 24.

1b. Växellåda utan överväxel:
Lossa muttern för medbringaren. Använd därvid verktyg SVO 2854 som mothåll, se bild 15. Drag av medbringaren. Använd avdragare SVO 2261 för runda och SVO 2262 för övriga medbringare, se bild 16. Skjut kopplingshylsan för 1 :an och backen framåt. Placera axeln i en press och stöd undre bakre locket. Pressa ut axeln med en dom, se bild 2

NÄSTA SIDA