volvo_m40bild18_mb.jpg (19190 bytes)

Bild 18. Montering av tätningsring.

volvo_m40bild19_mb.jpg (14699 bytes)

Bild 19. Montering av medbringare.

 

DEMONTERING, 120

1. Tappa av kylvätskan. Lossa övre kylarslangen och slangarna från motorn till värmeelementet. Lossa avgasröret vid flänsen. Lossa batterikabeln och kabeln till oljetryckmätaren. Skruva loss termometerkroppen och givaren för oljetryckmätaren. Koppla loss gasreglaget.

2. Ta bort gummiskyddet och växelspaken.

3. Hissa upp vagnen och sätt bockar under. Tappa oljan ur växellådan.

4. Stöd under växellådan med en domkraft. Lossa och tag bort bärbalken under växellådan. Koppla av den främre kardanknuten från växellådans medbringare. Lossa hastighetsmätarkabeln. Sätt en träklots mellan motorn och torpeden och sänk ned domkraften. Lossa ledningarna för backljuset.

volvo_m40bild20_mb.jpg (10466 bytes)


Bild 20. Demontering av växellådsskruvar, vagnar med B16- motorer.

A. Lossning och åtdragning 1. SVO 2426
B. Ur- och iskruvning 2. SVO 2428

volvo_m40bild21_mb.jpg (7976 bytes)

Bild 21. Demontering av växellådsskruvar, vagnar med B18- motorer.

A = SVO 2487 resp. 2488
B = Förlängning med 3/8" fyrkant
C = Spärrhandtag

5a. Vagnar med B 16-motor:
Lossa skruvarna som håller växellådan vid kopplingskåpan med hjälp av nyckel SVO 2426 och universalknut SVO 2427, se A bild 20. Verktyg SVO 2428 användes därefter för urskruvning, se B bild 20. Drag ut växellådan bakåt.

b. Vagnar med B 18- eller B 20-motor:
Lossa skruvarna som håller växellådan med en sexkantnyckel, 8 mm eller 3/8" beroende på vilka som är monterade. För de övre skruvarna användes SVO 2487 (3/8" sexkant) eller SVO 2488 (8 mm sexkant), universalknut SVO 2427, förlängare med 3/8" fyrkant och spärrhandtag, se bild 21. Drag ut växellådan bakåt.

NÄSTA SIDA