REPARATIONSANVISNINGAR

volvo_m40bild14_mb.jpg (17504 bytes)

Bild 14. växellådan monterad, 120.

1. Växellåda 3. Gummikudde
2. Nummerskylt 4. Bärbalk

 

 

 

volvo_m40bild15_mb.jpg (20399 bytes)

Bild 15. Mothåll för medbringare.

volvo_m40bild16_mb.jpg (13820 bytes)

Bild 16. Demontering av medbringare.

 

ARBETEN SOM KAN UTFÖRAS MED VÄXELLÅDAN MONTERAD

Byte av tätningsring
1. Utför moment 1—4 (120) resp. 1—5 (140) under rubriken "Demontering" i tillämpliga delar.

2. Lossa muttern för medbringaren. Använd därvid nyckel SVO 2854 som mothåll, se bild 15. Drag av medbringaren. Använd avdragare SVO 2261 för runda och SVO 2262 för övriga medbringare, se bild 16.

3. Drag ut den gamla tätningsringen med utdragare SVO 4030, se bild 17. Montera den nya tätningsringen med hjälp av hylsa SVO 2413, se bild 18.

4. Pressa på medbringaren med verktyg SVO 2304, bild 19. Montera övriga delar.

volvo_m40bild17_mb.jpg (12245 bytes)

Bild 17. Demontering av tätningsring.

NÄSTA SIDA