BESKRIVNING

(Betr. växellåda med överväxel (M 31, M 41), se även "P, avd. 4 (43) Överväxel")

volvo_m40bild2_mb.jpg (12481 bytes)

Bild 2. Växellåda M 40.

Volvos nya helsynkroniserade växellådor har typ-beteckningarna M 30 och M 40. M 30 är en treväxlad och M 40 en fyrväxlad växellåda.

volvo_m40bild3_mb.jpg (25617 bytes)

Bild 3. Jämförelse mellan konstruktionsdetaljer,
M 30—M 40.
A. Identiska detaljer B. Utgår för M 30

volvo_m40bild4_mb.jpg (9612 bytes)
Bild 4. Växlarnas lägen.

volvo_m40bild5_mb.jpg (8911 bytes)

Bild 5. Kraftens väg, 1:a växeln, M40.

volvo_m40bild6_mb.jpg (8755 bytes)

Bild 6, Kraftens väg, 1:a växeln M30. 2:a växeln M40

volvo_m40bild7_mb.jpg (8680 bytes)

Bild 7. Kraftens väg, 2:a växeln M 30. 3:e växeln M 40.

Att växellådorna är helsynkroniserade innebär att synkronisering finns på samtliga framåtväxlar. Växellådorna är uppbyggda med så många gemensamma detaljer som möjligt, se bild 3. Skillnaden i konstruktionshänseende består i huvudsak av att på huvudaxeln har 1 :ans hjul på M 40 ersatts med en distanshylsa och 2:ans och 3:ans hjul har blivit 1 :ans resp. 2:ans. Det på M 40 skjutbara backdrevet har på M 30 fixerats med två distanshylsor. Växellådornas konstruktion framgår av bild 2, 3 och plansch A och B. Samtliga kugghjul utom backdre-

NÄSTA SIDA