FELSÖKNING

FEL

ORSAK

ÅTGÄRD

Växlarna svåra att lägga

Kopplingen frigör ej.
För tjock olja.
Synkroniseringsanordningen sliten.
Lagerbussningar eller kugghjul slitna.
Skiftaxel eller kugghjul hänger upp sig.
Justera eller reparera kopplingen. Se grupp 41.
Kontrollera att rätt olja användes.
Byt ut de slitna delarna.
Byt ut skadade eller slitna delar.
Byt ut skadade eller slitna delar.

Någon växel hoppar ur

Slitna lager på axlar eller kugghjul.
Slitna spår i skiftaxlarna eller svaga fjädrar.
Hårt slitna kugghjul.
Växellådan sitter snett på svänghjulskåpan.

Stödlagret i svånghjulet slitet.
Montera nya lager eller bussningar.
Byt ut skadade eller slitna delar.
Byt ut de slitna kugghjulen.
Indikera svänghjulskåpan och justera om nödvändigt
(se grupp 41). Rengör anliggningsytorna.
Byt ut lagret.

Oljud

För låg oljenivå.
Slitna eller skadade lager på axlar och kugghjul.
Hårt slitna kugghjul.
Fyll på olja i erforderlig mängd.
Byt ut lagren eller bussningarna.
Byt ut de slitna kugghjulen.

Oljeläckage

Medbringarens tätningsyta sliten.
Bakre tätningsring och lager sliten.
Läckage mellan huset och bakre locket.
Läckage mellan huset och främre lagerlocket.
Främre tätningsringen sliten.
Läckage mellan huset och locket.
Montera ny medbringare och tätningsring.
Montera nytt lager och ny tätningsring.
Montera ny papperspackning.
Montera ny papperspackning. Rengör returhålet.
Montera ny tätningsring i främre lagerlocket.
Montera ny korkpackning.