SPECIFIKATIONER

(Betr. växellåda med överväxel (M 31, M 41), se även "P, avd. 4 (43), Överväxel")

Typbeteckning M 30 M 40
Utväxlingsförhållande:
  1:a växeln 3,13:1 3,13:1
  2:a växeln 1,55:1 1,99:1
  3:e växeln 1:1 1,36:1
  4:e växeln --- 1:1
  Backväxeln 3,25:1 3,25:1
De olika hjulens kuggantal:
  Ingående axeln 19 kuggar 19 kuggar
  Mellanaxeln, drivhjul 27 " 27 "
  hjul för 1 :ans växel 15 " 15 "
  hjul för 2:ans växel 22 " 20 "
  hjul för 3:ans växel --- 23 "
  hjul för backväxeln 14 " 14 "
  Huvudaxeln, hjul för 1 :ans växel 33 " 33 "
  hjul för 2:ans växel 24 " 28 "
  hjul för 3:ans växel --- 22 "
  hjul för backväxeln 32 " 32 "
  Backhjul 19 " 19 "
Smörjmedel*   Växellådsolja  
  viskositet   SAE 80  
Oljerymd*   0,75 liter  

* Betr. smörjmedel och oljerymd för växellådor med överväxel, se "P, avd. 4 (43), Överväxel"

NÄSTA SIDA