Här sammanfattas några likheter av kuslig magnitud som jag hittat i andra fantasyböcker efter att ha skrivit klart Efter lägereldarna. Jag hade läst Tolkien, Garner och Pratchett innan jag skrev min bok, men i princip glömt bort allt om de scener som innehåller likheterna. Vissa paralleller är banala, andra förunderliga; en del fall, som Jordans profetior, kan se ut som parodier men är det inte. Den som har hittat mystiska likheter i andra böcker får gärna rapportera om saken.Gene Wolfe, The Sword of the Lictor:

Severian har i sin ägo ett magiskt föremål med helande egenskaper, som har egenheten att lysa kraftigt ibland. Vid ett tillfälle går han till en hydda på en bergssida ovanför en stad, och med föremålet helar han en fattig flicka.

Tim har i sin ägo ett magiskt föremål med helande egenskaper, som har egenheten att lysa kraftigt när man använder det. Vid ett tillfälle rider han till en hydda på en klippa utanför en stad, och med föremålet helar han en fattig man.Alan Garner, Elidor:

Roland befinner sig i en ruin när han hör tonerna från en spelman, sätter av efter denne och hamnar i en död skog. Till slut kommer han ut på en hed där han somnar i gräset och vaknar frusen.

Tim har gått vilse i en skog när han hör tonerna från en spelman, och sätter av efter denne. Till slut kommer han ut på gräsmark där han somnar i gräset och vaknar frusen.Robert Jordan, The Eye of the World:

Rand och hans vänner eskorteras av representanter för en magikerorganisation mot dess högkvarter. När de slår läger en kväll demonsterar magikern för Rands förmenta flickvän att hon har magisk talang (genom att låta henne tända ett ljus). Rand blir mycket upprörd.

Tim och hans vänner eskorteras av en representant för en magikerorganisation mot dess högkvarter. När de slår läger en kväll demonsterar magikern magi och det verkar plötsligt som om Tims väninna har magisk talang (hon tycks påverka ett ljus som magikern tänt). Tim blir mycket upprörd.


"One of the prophecies says that the Stone of Tear will never fall until the People of the Dragon come to the Stone. Another says the Stone will never fall till the Sword That Cannot Be Touched is wielded by the Dragon's hand."

"Det finns en legend som säger att staden ska förstöras när det inte längre finns tio tusen katter innanför stadsmurarna. En variant av legenden säger att staden faller när det finns fler människor än katter innanför murarna ..."Terry Pratchett, The Light Fantastic:

Pseudomagikern Rincewind har hamnat i en skog. Där träffar han ett talande träd, som han frågar om vägen, och går sedan därifrån.

Pseudomagikern Sammy har hamnat i en skog. Där träffar han en talande katt, som han frågar om vägen, och går sedan därifrån.Lloyd Alexander, The Book of Three:

   "Efter en tid stannade Medwyn. 'Er väg går nu mot norr', sade han, 'och här skils vi. Och du, Taran av Caer Dallben - har du valt rätt kommer du att lära det av ditt eget hjärta. Kanske möts vi igen och då kan du tala om det för mig. Till dess, farväl.'
   Innan Taran hann tacka Medwyn var den vitskäggige mannen försvunnen som om bergen hade uppslukat honom."

   "'Här skiljs våra vägar, för den här gången', sa Toby. 'Ni två har en helt egen väg nu, där jag inte fyller någon funktion. ..'
   ..
   Tim log. 'Jag ska komma ihåg det, medan jag letar efter min egen sanning. Och om mitt svar blir detsamma, så vet jag desto säkrare att det stämmer.'
   .. 'Det är kanske bäst så. När vi en dag möts igen kan du berätta för mig vad du har funnit. Och till dess, farväl!'
   De lyfte var sin hand, och Toby vände och gick bort längs vägen. Det tycktes Tim som om han aldrig riktigt såg katten försvinna, utan att Toby bleknade bort någonstans mellan en blinkning och nästa, som om han hade försvunnit in i dimma."J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings:

Frodo är i besitting av ett magiskt föremål med farliga egenskaper. När han råkar illa ut i en skog undsätts han och tas omhand av en underlig person. Personen lägger till Frodos fasa vantarna på föremålet, men blir den förste att inte påverkas av föremålets mystiska effekter.

Tim är i besitting av ett magiskt föremål med farliga egenskaper. När han råkar illa ut i en skog tas han omhand av en underlig varelse. Varelsen lägger till Tims fasa vantarna på föremålet, men blir den förste att inte aktivera föremålets mystiska effekter.Tad Williams, The Dragonbone Chair:

Simon och hans färdkamrater följer en bäck till en skogssjö. Utifrån sjön ser man ljuset från fönstren i ett hus på pålar. En kvinna möter dem där. I sällskapet finns en främmande flicka vid namn Marya.

Tim och hans färdkamrater följer en å till en klippsjö. Utifrån sjön ser man ljuset från fönstren i ett hus på en holme. En kvinna möter dem där. I sällskapet finns en främmande flicka vid namn Myrya.