1. Bakgrund
 2. Idé
 3. Beståndsdelar
 4. Arbete
 5. Redovisning
 6. När?
 • Klicka Här för att går till BUBBELS hemsida för att läsa mer.
 • Klicka Här för att skriva ett mail till Anki och Glenn.
 • Klicka här för att komma direkt till PRATBUBBLAN - diskussionsforum på BUBBELS hemsida.
Hur arbetar man med BUBBEL?
 • Eleven väljer en uppgift ur den egna pärmen
 • Läraren skriver starttid
 • Eleven gör eventuellt en tankekarta eller idéskiss (mindmap)
 • Arbetet utförs och läraren kan handleda och visa på olika sätt att söka kunskap
 • Arbete redovisas och läraren uppmuntrar till olika kreativa sätt att redovisa på
 • Ge eleven ett klistermärke som belöning eller rita en "glad gubbe" i ringen
 • När eleven gjort ett kort i varje ämne eller t. ex 10 kort, där alla ämnen finns med, är det dags att dra bonus
 • Om eleven får en intervjubonus så skall hon/han förbereda med frågor och förhöra sig om lämplig tid. Likaså måste man kunna presentera sig och veta vad man vill undersöka.
 • Använd Bubbelreporterknappen vid uppdrag utanför klassrummet