1. Bakgrunn

 2. Idé

 3. Bestanddeler

 4. Arbeid

 5. Presentasjon

 6. Når

 • Klikk her for å gå til BUBBELS hjemmeside for å lese mer

 • Klikk her for å sende e-post til Anki og Glenn

 • Klikk her for å komme direkte til PRATEBOBLEN - diskusjonsforum på BUBBELs hjemmeside

Hvordan arbeider man med BUBBEL?

 • Eleven velger en oppgave i sin egen perm

 • Læreren skriver starttid

 • Eleven lager eventuelt et tankekart eller en  idéskisse (mindmap)

 • Arbeidet utføres og læreren kan assistere og gi tips om forskjellige måter å finne opplysninger

 • Arbeidet presenteres og læreren oppmuntrer til ulike kreative måter for presentasjon av arbeidet

 • Gi eleven et klistremerke som belønning eller tegn et «smilefjes» i ringen

 • Når eleven er ferdig med et kort fra hvert emne eller f.eks. 10 kort der alle emnene er representert, er det på tide å trekke bonus

 • Hvis eleven får en intervjubonus, så skal hun/han forberede spørsmål og gjøre avtale om tid. Det er også viktig å kunna presentere seg og vite hva man skal undersøke.

 • Bruk Bonusreporterknappen ved oppdrag utenfor klasserommet