På Kurs Med BUBBEL

Til lærere i Sverige og Norge

Glewe Läromedelsutveckling tilbyr nå weekendkurs fra fredag til søndag med «Bubbel som metode og materiale» som tema. Med Bubbel kan du utvikle din rolle som lærer og individualisere undervisningen i klassen samtidig som elevene motiveres til et dypere engasjement i skolearbeidet. I løpet av kurset forteller forfatterne om ideen bak Bubbel og deltakerne får anledning til å arbeide med Bubbel i praksis.

Fra kursinnholdet:
Bakgrunnen til Bubbel
Bubbels bestanddeler
Hvordan arbeider man med Bubbel?
Forskjellige måter for presentasjon
Når kan jeg bruke Bubbel?

Du eller din gruppe vil arbeide med utfordringer og oppdrag av forskjellig slag tilsvarende arbeidskortene i Bubbel. Vi kommer også til å fortelle mer om Bubbel i forbindelse med andre arbeidsmetoder, f.eks. portefolio. Deltakerne vil også få prøve seg på forskjellige presentasjonsformer og dokumentasjoner.

Kursledere er Anki Bentenius-Wennlert og Glenn Wigström, lærere og forfattere av Bubbel.

Detaljert kursprogram? info@bubbel.com

Gå tilbake til Bubbels hjemmeside ved å lukke dette vinduet.
Vinduet lukkes ved å klikke på krysset i hjørnet øverst til høyre.