På Kurs Med BUBBEL
Till Lärare i Sverige och Norge

Glewe Läromedelsutveckling erbjuder nu veckoslutkurser från fredag till söndag i Bubbel som metod och material. Med Bubbel kan Du utveckla din roll som lärare och individualisera undervisningen i klassen samtidig som eleverna motiveras för ett djupare engagemang i skolans arbete. Under kursen berättar författarna om idén bakom Bubbel och deltagarna ges tillfälle att arbeta med Bubbel i praktiken.

Ur kursinnehållet:
Bakgrunden till Bubbel
Bubbels beståndsdelar
Hur arbetar man med Bubbel?
Olika sätt att redovisa
När kan jag använda Bubbel?


Du eller Ditt arbetslag kommer att få arbeta med utmaningar och uppdrag av olika slag precis som arbetskorten i Bubbel. Vi kommer också att berätta mer om Bubbel i samband med andra arbetsmetoder t.ex. portfolio. Likaså kommer deltagarna att få pröva på olika redovisningssätt och dokumentationer.

Kursledare är Anki Bentenius-Wennlert och Glenn Wigström, lärare och författare till Bubbel.

För information om ett mer detaljerat kursinnehåll, ber vi Er kontakta Glewe Läromedelsutveckling:

Kurser om Bubbel för grupper om minst 10 personer anordnas efter önskemål.  Anmäl Ditt/Ert intresse: Tel: +46 (0)31 - 54 14 10 eller Tel/Fax: +46 (0)31 - 22 37 23 .
Gå tillbaka till BUBBELs hemsida genom att stänga detta fönster.
Stäng detta fönster genom att klicka på krysset i övre högra hörnet.