SÖDERKÖPINGS STADS CENTRALA DELAR - Rådhustorget

KARTA

 
Dubbel-klicka för detalj-kartor:

Kvarteret:
Se resp karta

Dubbel-klicka för ritningar:

Fastighet:
Se resp karta

RÅDHUSTORGET

i

Söderköping

Från Forntid till Nutid

kartor, ritningar

text, bild

Dubbelklicka för kartor:

Rogier 1650
Werming 1810
Grewell 1813
Liunggren 1854
Sellberg 1857
Wauenberg 1877
Gellerstedt 1905
Bergwall 1911
Forsell 1923
Turistkartan 2000

Dubbelklicka för textinformation:
Se resp karta

Dubbelklicka för bildinformation:
Se resp karta