Hela
 tjocka
 släkten


 Hem
   Startsida
 Fars sida
   Om släkten
   Släktträdet
   Släktföreningen
 Mors sida
   Om släkten
   Släktträdet
 Övrigt
   Ärkilsmåla
   Länkar
   In English


   
Maila migMin fars släktträd

Dynamic Family Tree
Du måste ha Java installerad på datorn för att släktträdet ska funka. Klicka på trädet när det dyker upp strax ovan - det tar sedan några sekunder att ladda databasen.
Släktträdet innehåller 906 personer - inga nu levande finns med.

Med finns anfäderna till min far Gunnar Johansson och farfars andra hustru Else Bengtsson. Anledningen till att Else, som var min fosterfarmor, finns med är att hon och farfar under sin forskning uppdagade att de delade anor långt tillbaka på 1700-talet.

De uppgifter som finns på den här sidan är inte grundade på egen forskning - jag har gjort en sammanställning av redan gjorda rön. Jag vill särskilt nämna Ernst och Else Johansson och Ernsts syssling Valborg Lüsch, född Abrahamsson.

Att söka personer
I "Filtrerat index" kan man söka en person med del av namn.
Många personer har ca-födelseår = lättare att söka.
Observera att å, ä och ö i detta engelska program sorteras som a och o.

Färger
Alla personer har en färg relativt personen i rutan högst upp (proband):
Blå = Proband (startar med min far)
Röd = Anfäder och ättlingar till probanden
Grön = Övriga släktingar till probanden
Mörkblå = Icke besläktade personer
Med knappen "Byt proband" kan man sätta centralpersonen som ny proband - färgerna uppdateras.

Hjälp
Mer detaljerad hjälp finns på gult frågetecken.


Uppdaterad 24 apr 2003