FOLKABO SAMHÄLLSFÖRENINGS HEMSIDA
Kommunala tomter i Folkabo
Nu finns det åtta kommunala tomter i Folkabo. De
är belägna på åkermark utmed vägen mot Suntak,
öster om Valstads Skola.

( 13 km till Tidaholm, 17 km till Falköping,
30 km till Skövde och 52 km till Jönköping )

Från tomterna har man milsvid utsikt mot Hökensås.
För mer information, kontakta någon i
samhällsföreningens styrelse.
Klicka här för att se en bild från tomtmarken.

Här är byn …
  VALSTAD / FOLKABO i TIDAHOLMS kommun 
på gränsen mellan den böljande FALBYGDEN
och ett blånande HÖKENSÅS 
med gammal kyrka vid lummig park 
med nybyggd skola och barnomsorg 
och fritidsavdelning

Klicka här för komma vidare...
VÄLKOMMEN IN

Sidan är anpassad för upplösningen 1024 x 768                                                                                                       Uppdaterad den 14 juli 2017 
 
 
 
 
ANSLAGSTAVLAN

Folkabo IK på internet. Gör ett besök på klubbens hemsida.Jazzkonsert
Fredagen den 21 juli kl 19.00 i Valstad kyrka

Frazzes New Orleans Stompers

Förhandsbeställning av biljetter kan ske hos

Margareta och Jan Sköld, tel 0730 / 75 21 10
Entré 180:- 
Konsertdagen öppnar biljettkassan och Valstad Café
kl 17.00

 

  OBS!

Folkabomilen
Söndagen den 20 augusti.

Masstart vid Valstad Café kl 11.00
Anmälan 9.30 - 10.30

VALSTAD CAFÉ
och
VANDRARHEM
Konst och café i genuin
prästgårdsmiljö
Nu med egen hemsida
www.valstadcafe.com
där du kan läsa om
öppettider, program m.m.

Valstad Café und Jugendherberge

Valstad Café og vandrehjem

Här är en länk till den gemensamma hemsidan för de 21
byalag, samhällsföreningar och bygdegårdsföreningar
som är verksamma i Tidaholms kommun. 
 
Företag och föreningar i
Folkabo
Klicka här

 
 
 
 
qwe987@fnet.kom             uio321@hnet.kom
 hjk369@lnet.kom