Saxån-Braåns Fiskeplan 2017-20180601

Den exakta texten finns som bilaga före varje fiskestämma.

Enlig stadgan fiskar fiskevårdsföreningens fiskerättsägare som de gjort före bildandet av föreningen.

Fiskets omfattning angivs på fiskerättsbevis och på fiskekort, för allmänheten enligt kartor i området och på internet

Följande fiskekort finns för allmänheten

Dagkort försäljs allmänt, gällande 1 dygn (00-24,00).

Kortet gäller för fiske efter samtliga icke fredade fiskarter, som inte är fredade enligt förordning eller konvention (ex sandkrypare, ål, grönling samt öring som är mindre än 50 cm, registrering enligt nedan)från den 1januari till den 30september tidsbegränsningar av fisket i olika zoner finns angivet på kartan.

För laxfiskar gäller maximal fångst 3 st/dag därefter är tillståndet förbrukat, samt min 50 cm, tidsperiod 1/1-till den 30/9, registrering efter fångad fisk (sms eller mms/0046704618791)

Pris , dagkort 1/1-30/4, 120kr. 1/5-31/7 50 kr. 1/8-30/09,  120kr. 1/10-31-10  150 kr.

Fiskekort kan köpas via internet genom överföring av det belopp som önskat fiskekort kostar, till postgiro nr 4943817-9 och sedan registrering av journalnr från banktransaktionen,fiskedag, namn och adress på SMS 0046708763528, det är därefter klart att fiska förutsatt att registreringen har skett senast kl 8:00 innevarande dag, alternativt lösande av fiskekort på följande försäljningsställe före fiskets påbörjande,

OK/Q8 Bensinmack Landskrona, Öresunds Golfklubb Häljarp, Mårtens Sportfiske Helsingborg, Sportfiskedepån Helsingborg SMS/internet, Sportfiskarnas förbund/www.fiskekort.se (Länk nedan i bilden. Välj Saxån Braåns Fvo och tryck gå vidare).

Bengt Rahm tel,nr 0708763528

Vid fiske får endast ett redskap användas.

Barn och ungdom under 16 år får fiska utan fiskekort inom allmänfiskeområdet under tiden 1/5-20/8 på målsmans ansvar.( målsman som inte fiskar behöver inte lösa kort).

 Fiske är ej tillåtet från motorförsedd båt. Fiskekortet är personligt, får ej överlåtas och skall bäras synligt. Allt fiske sker på egen risk och skall bedrivas under sportsliga former (DFS2006:8§12)

Uppträd på sådant sätt att du inte stör de som bor i närheten av ån eller medfiskande. Använd anvisade parkeringsplatser, var aktsam om växt och djurlivet vid ån. Beträdande av odlad mark, olovligt parkerande eller förorening i området medför laga ansvar och skadeståndsansvar. Maskgrävning är förbjudet och skräpa inte ner, ta hem överblivet material och då även avklippta nylonlinor.

 

Fiskekarta