Wigbert

N-57 50 95  E-11 20 72

Wigbert var det tredje fartyget att träffas av den svärm av torpeder som den engelska ubåten Triton avfyrat mot den 2:a Tyska trupptransportdivitionen som var på väg mot Norge. Fartyget sjönk på 18 minuter. Wigbert var på 3648 bruttoton och hade en längd på 110,5 meter.

I fiskekretsar kallas detta vraket för Christians vrak och det får nog räknas som det mest kända vraket i sportfiskesammanhang. Det ligger på 68 meters djup och stiger till 45 meter. Det har under många år producerat storfisk. Bleka , gråsej , långa och torsk var de vanligaste arterna man fångade på detta vrak. På 50 och 60 talet ratades detta område som detta vrak ligger i av yrkesfiskarna för det inehöll för mycket fisk , då speciellt stor bleka. 1999 tog fisken slut även här men det är alltid ett vrak värt att prova.

Tillbaka