Vrak

wpe4.jpg (4605 bytes)

Ett dramatiskt ögomblick sett genom periskopet på den ubåt som avfyrat sina torpeder och därmed fullbordat sitt uppdrag. Under första och andra världskriget sänktes mängder av fartyg utanför västkusten. De flesta förlisningarna skedde genom ubåtsattacker , flygbombningar eller minsprängningar. Där det en gång låg ett minfällt ligger det ett flertal vrak inom ett begränsat område.  Ett område som skördade många offer under första världskriget är den plats där Danska vraken ( jagarna) ligger. Det är minst nio stycken fartyg som blev minsprängda här. Ett annat område som sportfiskare flitigt har besökt är områderna utanför stora pölsan. Här ligger flera vrak som minsprängdes och sjönk under andra världskriget.

Vrak har blivit ett tillhåll för flera olika fiskarter. De vanligaste arterna man får vid fiske på dessa platser är bleka , gråsej , långa och torsk. När man fiskar på vrak så får man räkna med att man blir av med en hel del tackel och pilk. Man kan ju påverka detta genom att använda färre krokar.

Jag brukar för det mesta använda mig av två olika typer av tackel. Det mest använda består av en pilk med en upphängar krok 40 cm ovanför pilken och en enkelkrok på tafs 30 cm under pilken. Som tackellina använder jag 0,70mm nylonlina. Detta tackel kan både vevas och fiskas nära vraket. Med vevas menas att när man kommit ner till vraket så vevar man 30-40 vevtag för att söka upp fisken. Därefter så släpper man ner till vraket igen och upprepar proceduren tills man drivit av vraket. Blir vraket allt för svårfiskat använder jag en bom med sänke och ett släp på 3-5 m av 0,40mm lina där jag apterar en enkelkrok. Detta för att minimera risken att bli av med tackel och sänke. Detta tacklet lämpar sig bäst att veva med. Krokarna håller storlek 5/0-8/0 beroende på hur de skall tacklas upp. Långsmala jiggar (worms) fungerar bra till bleka och gråsej. Kortare och tjockare jiggar (grubs) passar bra till torskfisket.

När man metar bör man ankra eller så får det vara lite ström. Bästa tacklet är med pilk försätt med en släptafs på 30-35cm. Linan bör vara minst 1mm tjock och framför enkelkroken kan man ha en attraktor typ självlysande bläckfisk eller jigg. Sen fiskar man med den berömda Norgemetoden. Man ligger och smårycker med pilken på vraket "dunkar" och lyfter imellanåt upp 1-2 m. Detta är en effektiv metod att fiska långa på. Någon form av fiskfilé duger utmärkt som agn.