Vitlinglyra

Har stora grönaktiga ögon. Underbett och en liten tunn skäggtöm. Stimfisk som lever nära botten men kan gå pelagiskt på ett djup mellan 30-300 meter. Maxvikt ca : 0,150 kg.

TACKELTIPS :  Bom med 2 krokar på släp och en krok ovanför bommen. Krokstorlek 2-6 med pärlor eller en slangbit framför som attraktor. Räka , strömming och mussla är bra agn.

BÄSTA FISKETID : Finns i Gullman vintertid i övrigt har de flesta fångats på sommar och sen sommar.

SVENSKT REKORD :

EUROPA REKORD :

 

Tillbaka