V1507

V1507 var ev ombyggd valfångare som gick som förpostfartyg till den 2:a tyska trupptransportdivisionen på väg mot Norge den 10:e April 1940. Den engelska ubåten Triton avfyrade en svärm av torpeder mot fartygen och V1507 var det första av tre som träffades. Explosionen blev troligtvis våldsam eftersom fartyget idag ligger utspritt över ett område om 4-5 bitar. V1507 var på 354 bruttoton och hade en längd på 43,5 meter. 14 man räddades och 19 omkom. 

När fisket för övrigt 1999 var dåligt så gick det att få en del fisk över dessa vrakdelar ,  men året därpå var fisket mycket magert.

Tillbaka