Staksill

Sillfisk som kännetecknas med att den har 6-10 svarta fläckar på var sida. Lever i stim i kustnära vatten. Maxvikt ca : 1,5 kg.

TACKELTIPS : Sill eller makrilltackel är ett bra tips. Tar även på stagg.

BÄSTA FISKETID : Sommartid när makrillen går till i Marstrandsfjorden kan man ha tur och få denna art på kroken.

SVENSKT REKORD :

EUROPA REKORD :

 

Tillbaka