Slätvar

Foto : Detta exemplar fångades i Engelska kanalen 1998 i augusti månad på levande tobis.

Slätvaren har mörka marmoreringar och blindsidan är oftast vit. Den lever på sand- eller blandbotten , på 5-60 meters djup.             Maxvikt : 8 kg.

TACKELTIPS : Denna art fiskas som piggvaren , bom med långt släp , 1-2 krokar storlek 1/0-3/0 agnade med en lång fiskstrimmla.

BÄSTA FISKETID : Maj-augusti.

SVENSKT REKORD : 3,78kg

EUROPA REKORD :

 

Tillbaka