Rötsimpa

Foto : Denna rötsimpa fångades utanför Hamburgesund i maj månad 2000 av Nicklas.

Rötsimpan har ett stort huvud som är sammantryckt på ovansidan. Den längsta taggen på förgällocket når inte förbi gällockets bakkant. Den lever på grunt vatten på nästan alla slags bottnar. Maxlängd : 60cm.

TACKELTIPS : Rötsimpan fiskas bäst med ett släp med 2-3 krokar , krokstorlek 1-4. Agn som brukar fungera bra är mussla , strandsnäcka , sill och räka.

Foto : Detta exemplar fångades nord Tönnebergen i mitten av augusti 2001.

 

BÄSTA FISKETID : Maj-oktober då vattnet håller en behaglig temperatur för denna arten.

SVENSKT REKORD : 0,810kg

EUROPA REKORD :

 

Tillbaka