Oxsimpa

Foto  : En oxsimpa fångad PNC 1999 av Nicklas.

Oxsimpan har taggar längs sidolinjen och är slät på övriga kroppen. På förgällocket sitter 3 korta taggar och en lång tagg som når under den främre delen av ryggfenan. Den lever på algbeväxt hårdbotten från 0-35 meters djup. Maxlängd ca : 20cm.

TACKELTIPS : Detta är en art som uppträder lokalt. Bom med släp , 2-3 krokar storlek 1-4 agnade med sill eller räka.

BÄSTA FISKETID : När värmen kommer i maj så kan man ha turen att få ett sådant här exemplar. Finns kvar fram på höstkanten.

 

 

Tillbaka