Ostmark

N-56 37 88  E-12 15 85

Ostmark användes av tyskarna som minfartyg. Det var ett stort fartyg med en längd på 103 meter och en bredd på 13 meter. Den 21/4 1945 anfölls hon av Moskitoplan som fick in en fullträff på fartyget. Hela förskeppet sprängdes bort och 109 av besättningens 240 man omkom. Ostmark ligger på 41 meter och stiger till 32 meter.

Ett svårfiskat vrak där det är lätt att fastna. Innehåller en del katt men också torsk.

 

Tillbaka