Tjockl. Multe

Foto : Multekungen Jonas med ett par kustfångade multar från vattnen runt Ringhals.

Multen lever i små stim längs kusten. Ofta nära varmvattenutsläpp tex vid Stenungsund , Ringhals och Barsebäck. Den övre läppen är tjock med vårtliknande bildningar. Maxvikt : ca 5,5 kg.

TACKELTIPS : En mycket svårflörtad fisk. Flytande bröd är en metod som brukar fungera men den tar även på fluga.

BÄSTA FISKETID : Det skall vara varmt i vattnet för att denna art skall närma sig kusten.

SVENSKT REKORD : 5,196kg

EUROPA REKORD :

Tillbaka