Makrill

Foto : Ett par gaisare fångade på lilla middelgrund i början av juni 2001.

Makrillen är en pelagisk stimfisk och vandringsfisk i de övre vattenlagren. Fram på våren söker den sig in till kusten för lek- och näringsvandringar. Framför stjärtroten har den 5 småfenor på rygg och bukkant. Detta för att öka farten genom vattnet. Makrillen saknar nämligen simblåsa och har ett stort syrebehov , vilket medför att den måste vanligen simma med hög fart. Maxvikt ca : 3,5 kg.

TACKELTIPS : Den vanligaste metoden att fiska makrill på är nog på släpdörj. Den roligaste är nog att meta makrillen. Det vanligaste agnet är stagg men en strimmla från makrillbuken är ett mycket effektivt agn. Ett paternoster tackel med en krok storlek 2-4. Fiska 3-4 meter ovanför botten och sök upp makrillen därifrån och uppåt. Några av de populäraste platserna att meta makrillen på är Danska liljan , sillesund och Marstrandsfjorden. När man havsfiskar från båt så kan man använda sig av ett vanligt makrilltackel som finns att köpa i butik. En lätt pilk kopplas med tacklet och så kaster man ut en bit från båten och låter det sjunka 10-15 meter ner därefter vevar man hem tacklet. På så sett söker man upp fisken.

BÄSTA FISKETID : Redan av slutet på maj börjar de första gaisarna visa sig. Kullmen kommer i juli och fisket håller i sig in på höstkanten.

SVENSKT REKORD : 3,074kg

EUROPA REKORD : 2,79kg

 

 

Tillbaka