Långa

Foto : En långa fångad i Langesund.

Långan har en långsträckt kopp med två ryggfenor och en analfena. Den lever på hårdbottnar och vrak oftast på djup mellan 30-400 meter. Maxvikt ca : 45 kg.

TACKELTIPS : Över hårdbottnar använder jag bom med släp. Krok 8/0-10/0 agnade med naturligt agn med någon typ av attraktor framför kroken. Vid fiske över vrak använder jag en pilk med ett kort släp. Detta finns beskrivet under "vrak".

BÄSTA FISKETID : Långan rör sig på olika djup varvid fisket kan ske året runt.

SVENSKT REKORD : 29,13kg

EUROPA REKORD : 37,2kg

 

Tillbaka