Kong Halfdan

N-57 47 28  E-11 25 94

Den 2:a December 1944 klockan 14.45 gick det Norska fartyget på en mina utanför stora pölsan. Kong Halfdan var på väg från Norge till Tyskland med livsmedel och aluminium. Fartyget var på  ca : 1705 bruttoton och hade en längd på 68m. Trots att fartyget sjönk snabbt så räddades hela besättningen som bestod av 14 norrmänn och 12 tyskar. En tysk ångare plockade upp 10 överlevande medans övriga fick en besvärlig roddtur på över 2 timmar i grov sjö in till Marstrand.

Vraket ligger idag på 50 meters djup och stiger till 42 meter men har master upp till 25 meter. Trots att fisket mer eller mindre kollapsat efter 1998 så finns det oftast fisk på detta vrak men det är inga stora fiskar. De arter som är vanligast här är bleka , gråsej och torsk. Det råder ofta en stark nordgående ström över vraket.

Tillbaka