Kolja

Foto : En Kolja fångad utanför Langesund 1997.

Koljan har överbett , liten skäggtöm , en svart fläck mellan bröstfenan och den tydliga sidolinjen. Den lever på sand och grus bottnar från 10-200 meters djup. Maxvikt ca : 14 kg.

TACKELTIPS : Pilk eller bom med 3 till 4 krokar både som släp och upphängare. Krokstorlek 2-2/0 agnade med naturligt agn helst onätad mussla. 1-2 lyspärlor framför krokarna ökar fångstchanserna.

BÄSTA FISKETID : Har varit god tillgång inne i gullmarnsfjorden under vintern tills en viss båt sög upp 30 ton övrig fisk (kolja). Annars längre ut brukar dom dyka upp i början på sommaren till början på hösten.

SVENSKT REKORD : 4,5kg

EUROPA REKORD : 7,9kg

 

Tillbaka