Jemtland

N-57 45 19 E-11 07 26

Jemtland var på väg från Buenos Aires till Göteborg när hon den 1/1 1920 kl 11.00 gick på en mina. Minan slog under akterskeppet och explosionen var så våldsam att lastluckorna slets upp. Jemtland sjönk på 10 minuter. Av besättningen på 29 man lyckades 28 man ta sig till livbåtarna. 6 man omkom senare p.g.a köld. Fartyget var på 3129 bruttoton och hade en längd på 98 meter.

Vraket ligger på 42 meter och stiger till 34 meter. I detta område ligger flera vrak så man får prova sig fram innan man hittar fisken men detta vraket hör till de mer produktiva. Bleka , gråsej , långa , makrill och torsk brukar det finnas här.   

Tillbaka