Hohenhörn

N-57 45 01  E-11 29 78

Hohenhörn minsprängdes och sjönk utanför stora pölsan den 21/10 1944. Fartyget var på 2997 bruttoton och hade en längd på 95 meter. Samtliga i besättningen överlevde.

Vraket ligger på 52 meters djup och stiger till 42 meter med master upp till 34 meter. Fisket brukar vara ganska dåligt på detta vraket.

Tillbaka