Friedenau

N-57 50 85  E-11 21 75

Friedenau träffades av en av torpederna som Triton avfyrat mot  2:a Tyska trupptransportdivitionen. Hon träffades strax efter det att förpostfartyget V1507 blivit träffad och var det andra av tre att träffas. Fartyget sjönk på 10 minuter. Friedenau var på 5219 bruttoton och hade en längd på 119,9 meter.

I sportfiskekretsar kallas vraket nord väst kristians vrak. Det ligger på 65 meter och stiger till 46 meter. Fisket dog även på detta vrak ut 1999 men dessförinnan har flera stora fiskar blivit besegrade. Det är ett vrak som man bör prova om man har vägarna förbi.

Tillbaka