Feodosia

N-57 39 25  E-11 18 87

Feodosia var på väg från Århus till Oslo den 4:e april 1945 när hon 00.15 upptäcktes av Brittiska Halifaxplan. Planen släppte totalt 6 stycken 500 kilos bomber mot fartyget. Fartyget var på 3102 bruttoton och hade en längd på 100,1 meter. Feodosia var b.l.a. lastad med 3 stycken miniubåtar typ Biber. En enmansubåt som var försedd med två torpeder på sidorna. Vraket ligger idag på 52 meters djup och stiger till 38 meter. Kallas i fiskekretsar för Tysken.

Enligt yrkesfiskare så är detta ett produktivt vrak men jag har endast fångat småsej över vraket. Det är det ganska gott om. På senare tid har dock småsejen försvunnit och mete på vraket kan vara givande.

Tillbaka