Contanza

N-57 44 13  E-11 05 87

Contanza var ett Svenskt fartyg på 1613 brutto ton. Hon var 78 meter lång och 11 meter bred. Contanza var på väg in till Göteborg då hon segla på en mina och sjönk hastigt. Två besättningsmedlemmar omkom vid förlisningen som ägde rum den 19/10 1919.

Contanza ligger på 44 meters djup och stiger 9 meter. Som med alla de vraken som ligger i detta området (Danska vraken) så får man prova sig fram vilket vrak för dagen fisken står över.

 

Tillbaka